Toegankelijkheidsverklaring

Schatten van Deurne streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaams Bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op www.schattenvandeurne.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020.
De toegankelijkheid van www.schattenvandeurne.be werd laatst gecontroleerd via een quickscan, uitgevoerd door de beheerder van de website.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar cultuurantenne.deurne@antwerpen.be of bel naar +32 3 338 46 46. We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.
Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Waar zijn we goed in en wat kan nog beter?

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, zijn we voortdurend bezig met de verbetering van deze website. De werkpunten sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven
We schrijven alle teksten zo, dat ze gemakkelijk door je computer kunnen worden voorgelezen. We gebruiken ook overal eenvoudige taal en leggen specifieke termen uit. Al onze gidsen bieden zowel tekst als audio.
Het is nog niet overal duidelijk of foto’s nu linken naar een andere pagina of enkel vergroten als je erop klikt. Daar werken we nog aan. Ook de omschrijving van de foto’s kan soms nog veel beter.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media
Niet alle filmpjes die we op Schatten van Deurne delen, zijn ondertiteld. Maar stelselmatig maken we er werk van.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar
We doen ons best om alle inhoud zo gemakkelijk mogelijk te laten vinden. De titels dekken de lading, en we proberen elke pagina zo overzichtelijk mogelijk te houden. Zo vind je een filmpje over Renaat Braem zowel terug bij de filmpjes als op de pagina die gaat over Braem.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar
Over kleuren en smaken valt te twisten, maar we zorgen er wel voor dat het contrast en de leesbaarheid overal goed is, ook voor wie moeite heeft met kleuren. Linkteksten (en alléén die) worden altijd onderlijnd. Als je je scherm vergroot tot 400%, passen titels en teksten zich automatisch aan, zodat de leesbaarheid goed blijft.

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Schatten van Deurne is bruikbaar met een toetsenbord (Alt om vooruit te gaan, Shift+Alt om achteruit te gaan). Wat je selecteert, krijgt een kadertje, zodat je steeds weet waar je bent.

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd
Je krijgt alle tijd die je nodig hebt om een pagina te lezen. Jij beslist wanneer je naar een andere pagina gaat. Audio- en videofragmenten kan je op elk moment stoppen of terugspoelen.

Richtlijn 2.3 Toevallen
We vermijden bewegende beelden op de website waarvan we weten dat ze toevallen kunnen veroorzaken. Je kunt alle bewegende beelden ook meteen stopzetten.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar
De navigatiebalk links geeft een mooi overzicht van de inhoud van de website, die herhaald wordt met de fotolinks op de homepagina. Naarmate je verder surft, ontdek je natuurlijk nog veel meer. Maar de navigatie links blijft onveranderd, en je kan altijd teruggaan door op ‘home’ te klikken in de navigatie bovenaan. We proberen de titels altijd aantrekkelijk te maken, maar ook duidelijk, zodat je weet waaraan je je mag verwachten.

Richtlijn 3.1 Leesbaar
De taal op ‘Schatten van Deurne’ is steeds het Nederlands. We hebben zelf een bloedhekel aan ingewikkelde taal. Daarom proberen zoveel mogelijk vakjargon te vermijden. Als het niet anders kan, geven we extra uitleg. Korte zinnen en eenvoudig taalgebruik maakt het lezen meteen veel aangenamer.

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar
We wijzigen de navigatie (de volgorde van de knoppen) op de website enkel als we het daardoor voor de gebruiker eenvoudiger maken. Je wil ook niet door een supermarkt lopen waar elke week alle rekken van plaats veranderen. Maar als blijkt dat een bepaalde plaatsing logischer en beter is, doen we natuurlijk wél de nodige aanpassingen.

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer
Schatten van Deurne werkt maar heel zelden met invulformulieren. Af en toe moet je iets invullen als je wil deelnemen aan een bezoek of een activiteit. Die formulieren testen we uitvoerig voor we ze online zetten. Als je iets fout invult, krijg je hulp. Stel dat je in een veld een geldige datum moet invullen en dat niet doet, zal je een tekst krijgen die duidelijk maakt dat je een datum moet invullen, mét een voorbeeld erbij. En geen nietszeggende foutmelding als ‘deze waarde is niet geldig’.

Richtlijn 4.1 Compatibel
Schatten van Deurne kan je met alle browsers bekijken die op de markt zijn. Af en toe doen we zelf de test met Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Explorer en Microsoft Edge.