Sterckshof... is geen museum meer! (Maar het DIVA des te meer)

Gerard Sterck was blijkbaar niet blij met een zilvermuseum in 'zijn' kasteel. Wel, zijn woorden bleken profetisch. 

De geschiedenis van het Sterckshof begon reeds in de 13e eeuw toen het kasteel bestond uit een hoeve, omringd door een gracht. Na enkele eeuwen van eigenaarswisselingen, verbouwingen en vernietiging kwam dit kasteel, of wat er van overbleef, in handen van Provincie Antwerpen. Die bouwde het in de jaren ’30 van vorige eeuw weer op in neo-renaissancestijl.

Eerst was het Sterckshof een museum voor Kunstambachten, totdat Jonkheer Pierre Lunden in 1976 het museum niet minder dan 96 stuks zilver schonk. Deze schenking met kunstvoorwerpen van de 16e eeuw tot nu lag aan de basis van de uitgebreide zilvercollectie die hier werd tentoongesteld. Sinds mei 2018 is deze collectie, samen met de diamantverzameling, te bewonderen in het DIVA 

Momenteel herbergt het Sterckshof kunstenaarsateliers en de gezellige Bar Stark.