Parking West

Deurne Huizekens

Deze plek heette vroeger de ‘Deurne Huizekens’. Hier stond een rijtje arbeiderswoningen voor je het dorp binnenliep. Zoals in vele dorpen had je een dorpsplein (nu Cogelsplein) en een kerkplein (nu Lakborslei). Wie uit het Oosten naar Antwerpen reisde, moest hier beslissen of hij nog langs de Eyendijk tot in de stad ging (wat je beter niet deed als het al donker werd) of hier een herberg zou zoeken.

Deurne was dus een plek met veel horeca en brouwerijen, maar ook veel ambachtslieden maakten en sleten er hun waar. Rond het dorp lagen hoeven en kastelen of ‘hoven van plaisantie’.

VolXmuseum

Het VolXmuseum toont de geschiedenis van de gewone burgers, voornamelijk uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Verschillende kamers verdeeld over verschillende woningen zorgen elk voor een apart deel van de geschiedenis: een arbeiderswoning ten tijde van het interbellum, een smidse, een herberg, een diamantatelier, een verfwinkel…

Klik op de eerste foto voor meer info over het VolXmuseum

Oorlogswouten

Tijdens de nacht van 14 op 15 januari 1944 arresteerde de Duitse Sicherheitspolizei 66 Deurnse politiemensen op verdenking van collaboratie. Een groot deel van dit verhaal speelde zich af in het toenmalige commissariaat op het gelijkvloers van het huidige vredesgerecht op het Cogelsplein.

Wil je nog meer te weten komen over deze dramatische geschiedenis, koop dan de dvd 'Oorlogswouten' in CC Deurne of klik op de eerste foto.

Sint-Fredegandus Begraafpark

Het Sint-Fredegandus begraafpark is een mooi, oud kerkhof waar heel wat bekende Antwerpenaren te rusten liggen. Nu wordt er hier niet meer begraven: in 1996 werd er door architect Chris Vermander een park aangelegd met behoud van de meest waardevolle zerken. Het is een erg gezellige plek om rond te wandelen of rustig een boekje te lezen.

Klik hieronder op de middenste foto voor meer info over dit park. Wil je je kinderen de symboliek laten ontdekken van een begraafplaats, doe dan met hen deze leuke zoektocht naar 24 symbolen van dood en leven. Als je de zoektocht in iziTravel opent, krijg je bij elk symbool een quizvraag.

 

Sint-Fredeganduskerk en pastorij

De huidige Sint-Fredeganduskerk werd gebouwd in de eerste helft van de 17de eeuw in regionale baksteen met banden van witte zandsteen. Klik op de foto van de kerk voor meer info op de website van de Sint-FredegandusGezellen.

De pastorij aan de overkant van de Lakborslei stamt uit dezelfde periode. We weten dat de eerstesteenlegging plaatsvond onder pastoor Peter Anchemant in 1615 en dat de tuin werd uitgebreid in 1627 door aankoop van de afgebrande brouwerij De Pelikaan. De Pastorij was ook een retraitehuis voor Norbertijnen uit de Antwerpse Sint-Michielsabdij.

Er wordt verteld dat een Breughel ooit in Deurne geschilderd of geschetst heeft. Hij zou zelfs in Deurne-Zuid de herberg de Exter bezocht hebben. Echte bewijzen zijn daar niet voor, maar men ziet het schilderij hieronder graag als aanwijzing. Het is een schilderij van Jan Breughel de Oude, zoon van Pieter Breughel de Oude en broer van Pieter Breughel de Jonge. De kerk in het midden zou de Sint-Fredeganduskerk kunnen zijn. De rest van het landschap is verzonnen.

Het VolXmuseum