Het Huis van Deurne

een rondleiding in het districtshuis van Deurne

€ 2

Het huidige districtshuis bestaat bijna 50 jaar. Aan de hand van geschriften van de architect Edward Van Steenbergen en de toenmalige burgemeester Maurice Dequeecker reconstrueren we de bouw van het toenmalige nieuwe gemeentehuis of, zoals de burgemeester het graag zei, het 'Huis van Deurne'. Het rijk geïllustreerde boekje geeft u een beeld van verleden en heden.

Te koop aan de infobalie van CC Deurne
Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, 03 360 85 50.