KASTELEN

Hoven van Plaisantie

Vanaf de zestiende eeuw was de rand rond Antwerpen een ideale plaats voor zomerverblijven van de rijke, in Antwerpen verblijvende poorters of handelslui. Zij bouwden speelhuizen of 'hoven van plaisantie'. Sommige waren echte kastelen te midden van grote domeinen met bossen, parken en vijvers. Deurne heeft nog heel wat van deze hovingen bewaard.

Klik op de pinpoints om de foto's te zien