Zwarte Arend - Ruggeveld

De buurt Zwarte Arend - Ruggeveld doorheen de geschiedenis

• Het kasteel in de buurt Zwarte Arend werd gebouwd in 1784 en heeft verschillende namen gehad zoals “Arentshof” of “hof Zwarte Arend”. Het kasteel kreeg ook de naam Jezuïetenhof, maar die naam rust op een misverstand. Het waren niet de Jezuïeten maar wel de Jozefieten, een Franse kloosterorde, die er een kostschool uitbaatten.

• Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel opgeëist door de bezetter en na de bevrijding door de geallieerden. Dit kasteel kwam in 1957 in handen van het OCMW van Antwerpen.


• Het Ruggeveld was een heuvelrug uit het neolithicum, tussen de Grote en Kleine Schijn, dus tussen Wijnegem en waar nu het Sportpaleis ligt. Het Ruggeveld liep door tot in Wommelgem en Borsbeek. Het hoogste punt van het Ruggeveld was 14 meter, maar het gebied is in de loop van de tijd afgegraven om wegen aan te leggen en om zavel te winnen voor het maken van mortel. Omdat de grond hoog lag en dichtbij water, was het Ruggeveld één van de eerste plaatsen in Deurne waar boeren zich vestigden.


• In 1324 wordt geschreven over een stuk bouwgrond op een hoogte in het veld dat in de volksmond Rugghevelt heet. Anderen benamingen waren Ruggenveld, Rugvelt, en zelfs Rogvelt. Een paar van de boerderijtjes en veel daglonershuisjes vormden het gehucht Ruggeveld.


• In 1209 wordt ‘de hoeve van Scintbroc voor het eerst vermeld. Dit is nu de Master Schmidthoeve.