Wim Saerens

De buurt Wim Saerens doorheen de geschiedenis

• Deze jonge buurt is rond de jaren zestig opgebouwd. Veel straatnamen herinneren aan de politieagenten die in de Tweede Wereldoorlog werden opgepakt door de bezetter. Ze verdwenen in de concentratiekampen na zware martelingen (Wim Saerens, Frans Versmissen, André Hermans en vele anderen,… ). Op 14 januari 2018 werd op het Wim Saerensplein een vredesmonument ingehuldigd dat herinnert aan deze politieagenten.

Ook Amandus Geenen kreeg een straat in deze buurt, hoewel hij niets te maken heeft met de gebeurtenissen van de oorlogsjaren. Hij werd op oudjaar 1955 gedood door overvallers in het ACV-kantoor op de Turnhoutsebaan. 


• Het weeshuis “De Twee gezusters”, gesticht door gravin Le Grelle – De Wael, werd zo genoemd ter  nagedachtenis van haar twee overleden kinderen Lydia en Celisia Le Grelle. In 1939 werd, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het weeshuis, beslist de naam van dit weeshuis te geven aan de toen nog aan te leggen straat, de Tweegezusterslaan.


• De Alfons Schneiderlaan is sinds 1945 genoemd naar Alfons Schneider. Hij zette zich zijn hele leven in voor de arbeidersklasse en zetelde 29 jaar in de gemeenteraad van Deurne, waar hij ook burgemeester werd.


• De Ruggeveldlaan loopt langs één van de hoogste punten van Deurne (9-11m), namelijk het Ruggeveld of ‘Roghvelt’ waar in de 13de eeuw verschillende hoeves stonden en rogge werd verbouwd.