Muggenberg - Arena

De buurt Muggenberg - Arena doorheen de geschiedenis

• De naam Muggenberg gaat zeker terug tot 1280. Hendrik van Muggenberg behoorde toen tot het Antwerpse schepenhof.


• De sociale woonwijk ‘Arenaplein’ uit 1965 en 1971 is één van de bekende ontwerpen van architect Renaat Braem, een leerling van Le Corbusier.


• De Sporthal Arena is een oorspronkelijke militair fort dat deel uitmaakte van het Versterkt Kamp Antwerpen. Dat was een gordel van zeven forten een een lunet, die in 1852-1854 werden opgetrokken rond de Spaanse omwalling. De 'lunette' was toen ook in Deurne, nu in Borgerhout, op de plaats van het Waterbouwkundig Laboratorium.

In 1964 liet het bestuur het binnenplein overkoepelen. Het houten gespante werd gerealiseerd door de bekende firma De Coene die ook instond voor de Expo Hal en het interieur van het districtshuis.


• Waar zich café ’t Mestputteke bevindt, was voorheen herberg St. Jan gevestigd. Naast de gelagzaal stonden er twee wipmasten voor het ‘gaaischieten’ en een speeltuin. Er werd ook enige tijd beer gestort dat de boeren gebruikten om hun velden te bemesten (vandaar de naam).