Morckhoven - Rivierenhof

De buurt Morckhoven - Rivierenhof doorheen de geschiedenis

• Het kasteel ‘Ter Rivieren’ in het Rivierenhof werd gebouwd door Jan Baptist Cogels in 1777.


• De Jezuïetenorde van het huidige Hendrik Conscienceplein bewoonde vroeger het kasteel Ter Rivieren.


• Hooftvunder was een oud kasteel dat terug heropgebouwd werd door Geeraard Sterck in 1525-1526. Sterck was een voornaam koopman en vriend van Keizer Karel die hem tot ridder sloeg en tot raadsheer aanstelde. Na diens dood kreeg het kasteel de naam Sterckshof. Rond 1930 is het Sterckshof door de provincie Antwerpen herbouwd.


• De Hooftvunderlei dankt zijn naam aan het hof dat vroeger langs de “vonder” of een oversteekbare plaats van de Grote Schijn lag.


• Hendrik Meys, Hendrik Van Uffels, Pieter Van Isacker, Joseph Deckers en Ergo-de Wael waren tussen de 16de en de 19de eeuw eigenaar van het kasteel Morckhoven.


• In 1820 was er reeds sprake van een “Stercxlei”, een slijkerig voetpad. In 1873 werd er een steenweg aangelegd en kreeg het de naam “Sterckshoflei”.


• De geschiedenis van het Rivierenhof begint in de 14e eeuw. Het grondgebied behoorde toen toe aan de familie Beyst. De Jezuïetenorde was lang eigenaar van het landgoed tot de opheffing van de orde in 1773. In 1776 kwam het in bezit van Jan Baptist Cogels. Het bleef in de familie tot de provincie Antwerpen het in 1921 aankocht. Het Rivierenhof is ongetwijfeld de bekendste groene plek van Deurne met zijn grote vijver, prachtige rozentuin, atrium en Openluchttheater.