Kronenburg

De buurt Kronenburg doorheen de geschiedenis

• Den Tweemont was de plaats waar de beide‘Schijnen’, Grote en Kleine, samenvloeiden, vandaar de naam Tweemontstraat.


• De buurt Kronenburg is hoofdzakelijk als woongebied uitgebouwd tijdens het Interbellum door de inwijking van bewoners van o.a. de Seefhoek. Het betrof vooral havenarbeiders, fabrieksarbeiders en diamantslijpers.


• In 1907 lag op de plek waar nu de Brug van den Azijn ligt nog een draaibrug waar tol moest betaald  worden. De brug was in de volksmond bekend als de Brug van den Azijn. De oorzaak hiervan ligt in de aanwezigheid van de azijnfabriek ‘De Blauwe Hand’ vanaf 1929.


• De ‘Brug van de Azijn’ is ook bekend door de harde bevrijdingsstrijd die er werd uitgevochten van 4 september tot 5 oktober 1944.