Ertbrugge

De buurt Ertbrugge doorheen de geschiedenis

• Sedert 1338 spreekt men al over Ertbrugge.

• De familie ‘Van Den Eertbruggen’ was van edele afkomst. Hun naam kwam tijdens de Vlaamse  overheersing (1356-1404) vaak voor. Toen zetelden verschillende leden van de familie in de Antwerpse schepenbank.


• Jan Van Den Eertbrugge, schepen van Antwerpen, kocht in 1370 het ‘goet ten joeme’. Sindsdien noemde men het ‘ter Eertbrugge’. Het goed paalde zuidwaarts aan de ‘Ertbruggestraet’ en werd bij de  grensscheiding (1756) aan Wijnegem toegewezen.


• In 1941 werd de ‘Ertbruggestraet’ herdoopt in Ertbruggelaan.


• Deze jonge buurt is zoals de buurt Wim Saerens rond de jaren zestig opgebouwd. Vele straatnamen herinneren hier ook aan de politieagenten die in de Tweede Wereldoorlog werden opgepakt door de bezetter en verdwenen in de concentratiekampen na zware martelingen (E. Fahylaan, J. Wuytslaan,
J. Voetlaan, A. Spietaelslaan…).


• Café – mangerie De Kaasboerin op de Schotensesteenweg is een afspanning, ontstaan uit een  landbouwbedrijf, waar in de 19e eeuw de boerin leurde met kaas.