Eksterlaar

De buurt Eksterlaar doorheen de geschiedenis

• Een laar is een open plaats in het bos of een dorp. Het is een braakliggend stuk grond, dat als gemene weide kan gebruikt worden. In deze omgeving, die vroeger heel bosrijk was, waren vele ‘laren’ gesitueerd (Boterlaar, ‘Meneghemlaer’,…).


• Het aloude ‘Meneghemlaer’ van 1235 bestond uit twee afzonderlijke delen. Deze werden sedert de 16e eeuw algemeen het ‘Groot’ en het ‘Klein Exterlaer’ genoemd. ‘Exterlaer’ was het gedeelte, gelegen zuidwaarts van de ‘Herenthalsebaan’, oostwaarts tot aan de grens met Borsbeek en westwaarts tot ongeveer aan de ‘Mestput’.


• In 1548 was brouwerij d’Exterke één van de zeven Deurnse brouwerijen. • D’Exter was een herberg die in de 16e en 17e eeuw afbrandde. De herberg was tevens één van de twee zestiende eeuwse stopplaatsen van de postkoets samen met de verdwenen ‘Ouden Bosuil’.


• In café d’Exter genoten mogelijk P. Breughel, H. Conscience, F. Timmermans en D. Sleeckx van
een goede pint.


• De naam Primeurstraat komt voort uit het feit dat in deze omgeving vroeger de eerste groenten van het seizoen gekweekt werden, die dan als ‘primeur’ op de markt kwamen.