Conforta

De buurt Conforta doorheen de geschiedenis

• De buurt Conforta werd ontworpen en gebouwd door bouw- en vastgoedbedrijf “S.A. Comptoir Général du Bâtiment”, (later NV Conforta) in 1926. Armand Frans Henri Janssens (1890-1963) was naast voorzitter van deze firma ook voorzitter van “ Les Grands Hôtels Modernes Belges”, bouwheer van de “Résidence Isabelle”, “Terminus Palace Hotel”,” Century hotel”, “Century Tourist hotel”. Ook de “Etablissements Aubert” (Astoria, Grand Hotel Weber, alle restaurants met naam) hoorden daar bij. Heel andere projecten dan een sociale woonwijk dus. Janssens zelf woonde op de Lakborslei 178, waar later dokter Duckaert en nog later ook Rosa Van Daele zou wonen (eigenares van tekstielketen De Wolmolen).

In 1928 was het 1 000ste huis klaar, in juni 1931 stonden er al 2000 huizen. De meest opvallende Confortawoningen zijn die met twee woningen onder één dak en twee voordeuren in dezelfde gevel. Hier en daar zijn de gevels gespiegeld, zodat je vier voordeuren naast elkaar ziet. Toch is dit maar een deeltje van de om en bij de 1300 huizen. 

Er waren veel verschillende types van woningen. Zij bouwden burgerhuizen met een of twee verdiepen (met tot 9 woonplaatsen) , winkelhuizen, ambachtshuizen (met inrij en werkplaats), villa’s. Overal was elektriciteit, gas en water plus een hof. Met 5000,-F contant en een redelijke afkorting per maand werd men eigenaar.

• De buurt is als woongebied uitgebouwd tijdens het Interbellum door de inwijking van bewoners uit o.a. de Seefhoek. Het waren vooral havenarbeiders, fabrieksarbeiders en diamantslijpers.


• Kasteel de ‘Drei Torekens’ is in feite de volksnaam voor het oude ‘Te Couwelaer’ dat al in de 13de eeuw vermeld wordt. In 1766 liet Pedro De Man het Te Couwelaerkasteel ombouwen en hield van de zeven torens, die het toen had, er drie over.


• Ferdinand De Berlaimont was in de 17de eeuw gehuwd met Isabelle Fourment, de schoonzus van P.P. Rubens. In 1935 werd De Berlaimontstraat aangelegd.


• De familie Du Mont was in de 17de eeuw een rijke en machtige familie. Zij was eigenaar van ‘Te  Couwelaer’, ‘Bisschoppenhof’ en ‘Ravelsberg’. De vroegere Sint-Jozefstraat werd in 1921 herdoopt tot Du Montstraat.