Boterlaar - Silsburg

De buurt Boterlaar - Silsburg doorheen de geschiedenis

• De oudste vermelding van de naam Boterlaar is uit 1491, hoewel het laar al eerder werd bewoond.


• Het Boterlaar werd in 1594 beschreven als: ‘... een stuck velts ... geheeten Boterlaer groot omtrent 5 vierendeel oyck aent Lanckvelt gelegen ...’. Het Boterlaar werd, zoals alle laren, door de bewoners van de gehuchten gebruikt om hun vee te laten grazen. In Deurne-Zuid woonden bijna alleen boeren.


• Boterlaarhof was oorspronkelijk een brouwerij (voor 1626). Daarna werd het een kasteeltje met twee hoeves, een visput en een grote pachthoeve.


• In 1565 stond er reeds een hofstede “den Papegaey”. Toen het in 1626 verkocht werd aan jonker Herman Dassa was het een brouwerij. Hij herbouwde het tot het schilderachtige kasteeltje.

• In 1884 kocht Borgerhout 4 ha grond ten zuiden van de Herentalsebaan van baron De Vinck om er een kerkhof extra-muros in te richten. Men noemde het Silsburgkerkhof naar de naam van de eigenaar van de omliggende gronden.


• In deze buurt staat ook de villa “Hier is’t in ’t vuurwerk” van de vuurwerkmakers Hendrickx. De villa dateert uit het einde van de 19e eeuw. In 1931 werd aan de straat nog een nieuwe woning bijgebouwd in art déco stijl.


• In 1842 was er de “chemin du Herentalschebaen au Boterlaer.”