Boekenberg - Unitas

De buurt Boekenberg - Unitas doorheen de geschiedenis

• Jan Willem Smets, een rijke bankier die handel dreef met Japan en China, was eigenaar van het gebied en bouwde er o.a. de Chinese toren en andere parkfantasieën.


• De Unitaswoningen werden ontworpen door Edward Van Steenbergen, de architect die ook het Atheneum en het huidige districtshuis ontwierp. De huizen werden gebouwd vanaf 1924 door het huurderscoöperatief Unitas-tuinwijk waarvan de bediende Adelbert Kennis de voornaamste stichter was. De Unitaswoningen zijn
gebouwd volgens Engelse cottagestijl. Het is een tuinwijk naar het voorbeeld van de Engelse villawijken en bestaat uit 202 gebouwen.


• De St. Jozefkerk is van een andere Deurnse architect (H.J.Huygh) en staat op de Boekenberglei. Rondom staan verschillende door hem ontworpen meesterwoningen waarvan vele art deco en modernistische kenmerken hebben.


• Renaat Braem geldt als één van de belangrijkste naoorlogse architecten in België. Zijn eigen woning (Menegemlei) met atelier uit 1958 werd zorgvuldig gerestaureerd en staat symbool voor de modernistische architectuur uit de jaren 1950. Braem liep in de jaren dertig stage bij Le Corbusier.


• Het Natuurhistorisch Museum Boekenberg is sinds 1963 ondergebracht in het 18de-eeuwse grottencomplex van het Boekenbergpark.


• Kasteel Boekenberg werd ontworpen door van Baurscheit de Jongere in 1755.